Legal

Integritetspolicy 

LogTrades integritetspolicy kan du ladda ner här: Klicka här

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN*

* Tjänsten avser av LogTrade vid varje tidpunkt till Kunden tillhandahållna tjänster genom plattformen LogTrade och/eller andra programvaror och tjänster som LogTrade tillhandahåller tillsammans med denna plattform.   Ladda ner våra allmänna villkor: Klicka här   For English version: Click here

LogTrade Beta Agreement EEA

Ladda ner LogTrade Beta Agreement EEA, klicka här

LogTrade Beta Agreement US

Ladda ner LogTrade Beta Agrement US, klicka här