LEGAL

LogTrades integritetspolicy kan du ladda ner här: Klicka här

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN*

* Tjänsten avser av LogTrade vid varje tidpunkt till Kunden tillhandahållna tjänster genom plattformen LogTrade och/eller andra programvaror och tjänster som LogTrade tillhandahåller tillsammans med denna plattform.

Ladda ner våra allmänna villkor, klicka här

For English version, click here

LogTrade Beta Agreement EEA

Ladda ner LogTrade Beta Agreement EEA, klicka här

LogTrade Beta Agreement US

Ladda ner LogTrade Beta Agrement US, klicka här

 


 

Äldre avtal - se här.