LEGAL

LogTrades integritetspolicy kan du ladda ner här: Klicka här

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN*

* Tjänsten avser av LogTrade vid varje tidpunkt till Kunden tillhandahållna tjänster genom plattformen LogTrade och/eller andra programvaror och tjänster som LogTrade tillhandahåller tillsammans med denna plattform.

Ladda ner våra allmänna villkor, klicka här

For English version, click here

 


 

Äldre avtal - se här.