Kom igång med samlastning … med automatisk konsolidering