WEBBINARIER

Batchimport: För dig som gör enkla mängdutskick

Brukar du göra utskick av många likartade sändningar på en gång? Eller vill du enkelt skapa sändningar till en lista med adresser? Eller vill du bara ha en enkel integration till något system?

Om du svarar JA på någon av frågorna ovan är vår funtkion Batchimport det du behöver. Batchimport är utvecklat för dig som kanske inte har LogTrade inbyggt i ditt affärssystem, lagerhanteringssystem eller i din e-handelsplattform men ibland vill göra ett stort antal sändningar, ofta, med samma innehåll till olika mottagare. Batchtimport är användbart för till exempel tryckerier som skickar ut ett stort an­tal trycksaker vid ett tillfälle, eller för företag som skickar ut säsongsbetonade artiklar.

Med Batchimport lägger du in sändningsinformationen i ett Excelark som sedan laddas upp i LogTrade. Eftersom merparten av sänd­ningsinformationen är identisk för alla sändning­arna är det enkelt att lägga upp informationen och att sedan, via LogTrade, skicka iväg informationen till transportören.

För att se ett kort webinar, klicka på följande länk: https://logtrade.easywebinar.live/registration-7