»Transport Management System – TMS«

Vad är Transport Management System?

Ett (eng.) Transport Management System – TMS – fungerar som ett logistiskt nav för kunder/transportköpare och transportörer och speditörer av olika slag. Ibland översätts det svenska begreppet transportadministration – TA – felaktigt till TMS.

Publicerad: 2017-09-26
Senast uppdaterad: 2018-01-17

TMS är mjukvara som kopplar ihop och effektiviserar interaktionen mellan ett företags affärssystem eller orderhanteringssystem (från engelskans order management system – OMS) och lagerhanteringssystem (eng. warehouse management system – WMS) eller distributionscentral (eng. distribution center – DC).

Vanliga TMS-moduler erbjuder vägvalsplanering och vägvalsoptimering, lastoptimering, fraktanalys och betalning, transportörshantering, så kallad (eng.) yard management system (YMS), med mera.

 

Vad är TMS-system bra för?

Ett TMS som är uppe och kör på full gas kan exempelvis erbjuda följande affärsvärde.

  • Kostnadsbesparingar tack vare bättre ruttplanering, lastoptimering, transportörs- och transportprodukts-urval.
  • Förbättrad insyn i ansvarsutkrävande från aktörerna involverade i leveranskedjan/transportkedjan.
  • Förbättrad flexibilitet – enklare att genomföra förändringar i leveranskedjan.

Läs också: När ingen längre arbetar med transportadministration

TMS är inte TA-system

Det vi i Sverige kallar TA-system är  inte samma sak som det engelska eller internationella konceptet Transport Management System. Det beror på att den svenska/nordiska marknaden utvecklat ett system för leveranser och frakthantering som bygger på en annan slags standardiserad infrastruktur än den som finns på den amerikanska marknaden.

Förändring och utveckling av TMS sker kontinuerligt. Men traditionellt kan diskrepansen mellan TA och TMS beskrivas så här:

Ett TMS kan ha samma funktioner som TA-system men fungerar mer som en direktuppkoppling mellan transportköparen och en specifik transportör. Där transportköparen/kunden själv får administrera relationen till en specifik transportör. Ett TA-system erbjuder istället en funktionalitet där mjukvaran fungerar som en spindel i nätet mellan transportköparen och ett valfritt antal olika transporter.

Läs också: Vad är ett TA-system?

Hur levererar du?

Har du redan ett system för exempelvis transportadministration integrerat på din e-handelsplattform eller i ditt affärssystem? Ladda gärna ner en gratis checklista för att få koll på hur ditt system för frakt och leveranser fungerar idag.

Ladda ner checklistan

Läs gärna: Så här får alla i företaget koll på leveranserna

Intermodala transporter

Medelfyllnadsgrad

Postponement

Kassation

Just In Time

Fyllnadsgrad

Houzz

Transportetikett

Fraktsedel

Fraktetikett

EDI

Affärssystem

Router/routing

Paket

Lagerhanteringssystem

Logistik Magento

Logistik WooCommerce

Tredjepartslogistik – 3PL

Inventory Management Software

Warehouse Management System (WMS)

Point of Sale System – POS

Enterprise Resource Planning (ERP) Software

TA system

RFID

Track and Trace

CPFR

Buffertlager

ADR

BRA FÖR EN - BRA FÖR ALLA

LogTrade är länken mellan transportköpare och transportörer. Vi driver på för en friktionsfri relation mellan alla parter i transport- och logistikflödet. Ett arbete vi gör tillsammans med våra partners.

logtrade_transportkopare

Transportköpare

Säg den transportköpare som vill logga in i ett externt system för att hantera sändningar och returer manuellt? Läs istället om dem som valt att jobba i ett system. Hur underbart är ett automatiserat TA-system?

GÅ TILL TRANSPORTKÖPARE
logtrade_transportor

Transportör

Ja, med LogTrade kan du som transportköpare hantera alla transportörer. Men vad tycker transportörerna om TA-system i allmänhet och LogTrade i synnerhet? Hur minimerar vår molnbaserade mjukvara antalet fel?

GÅ TILL TRANSPORTÖR
logtrade_partner

Partner

Våra partners är oumbärliga affärssystemsutvecklare. De uppskattar att vi har en standardiserad och framtidssäker lösning som är plug and play. Och säger: “Inget annat TA-system levererar mer funktionalitet till affärssystemet.”

GÅ TILL PARTNER