»TA system«

TA system är en mjukvara eller ett mjukvarusystem för företag som vill skicka eller ta emot paket och gods och därför behöver köpa, boka och hantera transporter från transportföretag.

TA står för transportadministration. TA systemet kan vara fristående eller integrerat i till exempel ett affärssystem, lagersystem eller en e-handelsplattform.

TA system har beröringspunkter med, men är inte samma sak som, det engelska eller internationella konceptet Transport Management System, vilket förkortas TMS. En bättre engelsk översättning är digital logistics eller software platform for shipping.

För en fullständig redogörelse för TA system se Vad är TA-system?

New Call-to-action

Läs gärna: När ingen längre arbetar med transportadministration

Intermodala transporter

Medelfyllnadsgrad

Postponement

Kassation

Just In Time

Fyllnadsgrad

Houzz

Transportetikett

Fraktsedel

Fraktetikett

EDI

Affärssystem

Router/routing

Paket

Lagerhanteringssystem

Logistik Magento

Logistik WooCommerce

Tredjepartslogistik – 3PL

Inventory Management Software

Warehouse Management System (WMS)

Point of Sale System – POS

Enterprise Resource Planning (ERP) Software

Transport Management System – TMS

RFID

Track and Trace

CPFR

Buffertlager

ADR