»Postponement«

Postponement är att senarelägga eller skjuta upp montering och förpackning av slutprodukten längs försörjningskedjan.

Postponement i praktiken

Ett företag som vill skjuta upp eller skjuta fram, det vill säga tillämpa postponement, i praktiken kan exempelvis göra det inom följande fem områden:
  • Ettiketering
  • Plock/pack
  • Montering
  • Tillverkning
  • Tidsplanering

Intermodala transporter

Medelfyllnadsgrad

Kassation

Just In Time

Fyllnadsgrad

Houzz

Transportetikett

Fraktsedel

Fraktetikett

EDI

Affärssystem

Router/routing

Paket

Lagerhanteringssystem

Logistik Magento

Logistik WooCommerce

Tredjepartslogistik – 3PL

Inventory Management Software

Warehouse Management System (WMS)

Point of Sale System – POS

Enterprise Resource Planning (ERP) Software

Transport Management System – TMS

TA system

RFID

Track and Trace

CPFR

Buffertlager

ADR