»Point of Sale System – POS«

POS eller Point of Sale är ett begrepp inom handelssektorn. POS är en exempelvis en kassaapparat där betalningen sker i en butik eller restaurang.

I de större butikerna brukar dessa system kunna bistå med andra servicefunktioner åt butikspersonalen. Exempelvis försäljningsrapporter, lagersaldokontroll och fakturering. Svårigheten för företagen ligger snarare i att begränsa antalet funktioner. Ju större företaget som använder POS är ju större är sannolikheten att de har ett specialutvecklat system.

Inmatning av försäljningsdata kan göras på flera olika sätt. Vanligast är streckkoder som skannas av en strekkodsläsare, men också  tangentbord och pekskärm.

 

Intermodala transporter

Medelfyllnadsgrad

Postponement

Kassation

Just In Time

Fyllnadsgrad

Houzz

Transportetikett

Fraktsedel

Fraktetikett

EDI

Affärssystem

Router/routing

Paket

Lagerhanteringssystem

Logistik Magento

Logistik WooCommerce

Tredjepartslogistik – 3PL

Inventory Management Software

Warehouse Management System (WMS)

Enterprise Resource Planning (ERP) Software

Transport Management System – TMS

TA system

RFID

Track and Trace

CPFR

Buffertlager

ADR