»Paket«

Vad är paket?

Ett paket (eng. packet) är en del av meddelande som adresseras och sänds separat på internet, i ett digitalt mobilnätet och på andra datanät.

Varje mejl eller annat meddelande delas upp i ett antal sådana paket. De hanteras oberoende av varandra på nätet och kan därför ta olika vägar till mottagaren. Ett program hos mottagaren sätter ihop paketen i rätt ordning och kontrollerar att alla har kommit fram. Har de inte det kan programmet begära omsändning.

Ett paket består av så kallad nyttloast – payload, – som meddelandetext, foton, ljudfiler och pålägg – overhead – till exempel adressinformation.

En nyttloast är den del av ett meddelande som är ämnat för mottagaren, till skillnad från pålägg som behövs för tekniken, tillexempel

  • adressinformation,
  • formateringar som kodningssystem,
  • filformat, adressinformation och andra pålägg som ofta är ointressanta för mottagaren.

I vissa datornät kallas nyttolast för användardel.

Se också routing.

Läs gärna: Logistik det nya svarta när paketen digitaliseras

Intermodala transporter

Medelfyllnadsgrad

Postponement

Kassation

Just In Time

Fyllnadsgrad

Houzz

Transportetikett

Fraktsedel

Fraktetikett

EDI

Affärssystem

Router/routing

Lagerhanteringssystem

Logistik Magento

Logistik WooCommerce

Tredjepartslogistik – 3PL

Inventory Management Software

Warehouse Management System (WMS)

Point of Sale System – POS

Enterprise Resource Planning (ERP) Software

Transport Management System – TMS

TA system

RFID

Track and Trace

CPFR

Buffertlager

ADR