»Medelfyllnadsgrad«

Fyllnadsgrad kan uttryckas i ton-kilometer, vilket även kallas medelfyllnadsgrad.

Ton-kilometer blir då måttet på lastbilens transportarbete – det vill säga förflyttning av ett ton godsenhet under en kilometer. Medelfyllnadsgraden beräknas som kvoten mellan utfört transportarbete och det transportarbete som hade kunnat utföras om lastbäraren lastats till fullo under hela transportsträckan.

För beräkning av medelfyllnadsgraden genom formel kan antingen vikt eller volym stå i fokus.

Se också Fyllnadsgrad.

Läs också:

Varför rullar det tomma lastbilar på svenska vägar?

Intermodala transporter

Postponement

Kassation

Just In Time

Fyllnadsgrad

Houzz

Transportetikett

Fraktsedel

Fraktetikett

EDI

Affärssystem

Router/routing

Paket

Lagerhanteringssystem

Logistik Magento

Logistik WooCommerce

Tredjepartslogistik – 3PL

Inventory Management Software

Warehouse Management System (WMS)

Point of Sale System – POS

Enterprise Resource Planning (ERP) Software

Transport Management System – TMS

TA system

RFID

Track and Trace

CPFR

Buffertlager

ADR