»Just In Time«

Just In Time förkortas JIT och är en planeringsfilosofi som handlar om att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs. För att tillämpa Just In Time måste man kunna arbeta med mycket korta ställtider och genomloppstider. Dessutom måste kassationen vara försumbar. Tillgängligheten hos maskiner och anläggningar måste vara hög.

Intermodala transporter

Medelfyllnadsgrad

Postponement

Kassation

Fyllnadsgrad

Houzz

Transportetikett

Fraktsedel

Fraktetikett

EDI

Affärssystem

Router/routing

Paket

Lagerhanteringssystem

Logistik Magento

Logistik WooCommerce

Tredjepartslogistik – 3PL

Inventory Management Software

Warehouse Management System (WMS)

Point of Sale System – POS

Enterprise Resource Planning (ERP) Software

Transport Management System – TMS

TA system

RFID

Track and Trace

CPFR

Buffertlager

ADR