»Intermodala transporter«

Intermodal betyder att transport av en godsenhet eller en typ av passagerare sker genom att ”man” utnyttjar flera olika transportsätt. Prefixet inter betyder mellan eller inom.  Modul betyder enhet.

Godsenheterna syftar ofta på växelflak, semitrailers, hela lastbilar eller containrar. Transportsätten är godståg, lastbil eller i vissa fall färjor.

Den vanligaste användningen av begreppet är godstransport av containrar, växelflak, semitrailrar eller hela lastbilar. Omlastning sker då vid kombiterminalerna.

En fördel med intermodala transporter är att själva godset ej berörs. Skador och stölder undviks.

EU eftersträvar en ökad intermodalitet bland annat för att i större utsträckning kunna utnyttja det europeiska järnvägsnätet och sjöfarten istället för motorvägar.

Läs också:

Varför rullar det tomma lastbilar på våra vägar?

Matsvinn är en logistikfråga

Medelfyllnadsgrad

Postponement

Kassation

Just In Time

Fyllnadsgrad

Houzz

Transportetikett

Fraktsedel

Fraktetikett

EDI

Affärssystem

Router/routing

Paket

Lagerhanteringssystem

Logistik Magento

Logistik WooCommerce

Tredjepartslogistik – 3PL

Inventory Management Software

Warehouse Management System (WMS)

Point of Sale System – POS

Enterprise Resource Planning (ERP) Software

Transport Management System – TMS

TA system

RFID

Track and Trace

CPFR

Buffertlager

ADR