»Affärssystem«

Vad är ett affärssystem?

Ett Affärssystem är ett standardiserat och oftast verksamhetsövergripande IT-systemstöd som används för att samla in och spara datan som genereras i en affärsverksamhets olika kärnprocesser.

Moderna affärssystem är optimerade för att snabbt kunna läsa/skriva data och är uppbyggt i olika moduler som stödjer processer som tillexempel produktion, lager, försäljning, inköp och ekonomi.

Ett beslutsstöd kan hämta data direkt från ett affärssystem eller till exempel genom ett mellanliggande datalager.

Affärssystem utvecklades från början för att stödja en specifik process inom ett företag. Idag är affärssystemen kritiska för verksamheten. Om ett företags affärssystem skulle sluta fungera under en längre period kan det påverka företaget mycket negativt, inte minst finansiellt.

Det engelska begreppet för affärssystem är Enterprise Resource Planning System (ERP).

Intermodala transporter

Medelfyllnadsgrad

Postponement

Kassation

Just In Time

Fyllnadsgrad

Houzz

Transportetikett

Fraktsedel

Fraktetikett

EDI

Router/routing

Paket

Lagerhanteringssystem

Logistik Magento

Logistik WooCommerce

Tredjepartslogistik – 3PL

Inventory Management Software

Warehouse Management System (WMS)

Point of Sale System – POS

Enterprise Resource Planning (ERP) Software

Transport Management System – TMS

TA system

RFID

Track and Trace

CPFR

Buffertlager

ADR