»Datadelning – Statuspush«

Använd statuskoder i flera system

Funktionen Datadelning Statuspush kan användas för att i realtid vidarebefordra statuskoder från LogTrade till andra system. Det vill säga till system som ärendehanteringssystem, supportsystem, e-handelsplattform eller affärssystem. Rent prak­tiskt innebär det att LogTrade ”pushar” statuskoder löpande vidare in till en så kallad webhook.

automatisk avisering

Automatisk avisering

Datadelning tredjepart, funktion LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning för tredjepart

Datadelning för att spåra gods, funktion i LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning för att spåra gods

datadelning för analys, funktion i LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning för analys

Datadelning, en funktion med många möjligheter i LogTrade, fas 4: analysera

Datadelning