»Datadelning för att spåra gods«

Hjälp dina kunder jobba smartare

Datadelning för att spåra gods låter återförsäljaren, serviceteknikern eller annan berörd part få tillgång till den senaste statusen på sändningen medan de är på språng.

Utan att logga in i systemet får de veta var beställningen är och kan undvika att exempelvis åka till en arbetsplats dit materialet ännu inte kommit. Har de flera leveranser på ingång får de med datadelningen ett bättre planeringsunderlag för arbetsdagen.

Datadelning statuspush eller statuskoder är en funktion i LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning – Statuspush

automatisk avisering

Automatisk avisering

Datadelning tredjepart, funktion LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning för tredjepart

datadelning för analys, funktion i LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning för analys

Datadelning, en funktion med många möjligheter i LogTrade, fas 4: analysera

Datadelning