»Datadelning för tredjepart«

För dig som låter någon annan sköta leveranserna

Datadelning för speditör, kontrolltorn eller annan tredjepart är vad det låter som: En funktion som ger den speditör, eller annan part som du anlitar, tillgång till ett flöde av oavbruten transportinformation från ditt LogTrade.

Det här är ofta en mycket effektivare process än att låta speditören logga in i er LogTrade-licens. Med funktionen Datadelning för tredje part kan speditören få in datan i det system som hon eller han har alla sina ärenden i, och du och ditt företag kan fortsätta skicka era sändningar med LogTrade.

Datadelning statuspush eller statuskoder är en funktion i LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning – Statuspush

automatisk avisering

Automatisk avisering

Datadelning för att spåra gods, funktion i LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning för att spåra gods

datadelning för analys, funktion i LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning för analys

Datadelning, en funktion med många möjligheter i LogTrade, fas 4: analysera

Datadelning