»Datadelning för analys«

Gör din kund klokare på sin historia

Ett sätt att använda sig av datadelningsfunktionen i LogTrade är att, i efterhand, erbjuda dina mottagare tillgång till information om godsets färd.

Denna underfunktion kallar vi Datadelning för analys. Det är en funktion som, framförallt, uppskattas av individer som ansvarar för transportflödena i ett företag.

Med datadelning av den här karaktären kan en person upplåta hela eller delar av transportinformationen till ett system för Business Intelligence, för att snabbt kunna analysera godsflöden.

Med hjälp av data om exempelvis transportkostnader per sändning kan din kund till exempel göra beräkningar av täckningsbidrag och marginaler.

Datadelning statuspush eller statuskoder är en funktion i LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning – Statuspush

automatisk avisering

Automatisk avisering

Datadelning tredjepart, funktion LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning för tredjepart

Datadelning för att spåra gods, funktion i LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning för att spåra gods

Datadelning, en funktion med många möjligheter i LogTrade, fas 4: analysera

Datadelning