»Automatisk avisering«

Välinformerade mottagare är glada mottagare

Med Automatisk avisering minskar antalet förfrågningar om order- och transportstatus markant.

Låt LogTrade avisera när du skapar sändningen, när paketet är på väg till mottagaren, när det sker en försening, felsortering och när den kommer fram.

Erbjud avisering med e-post, sms eller genom att skicka en aviseringslänk. Med en aviseringslänk kan mottagaren gå in och följa sändningen när som helst. Du kan också skicka sändningsstatus tillbaka in i ditt affärssystem eller din webbshop för att på olika sätt förhöja servicen till dina kunder – genom din egen plattform.

Datadelning statuspush eller statuskoder är en funktion i LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning – Statuspush

Datadelning tredjepart, funktion LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning för tredjepart

Datadelning för att spåra gods, funktion i LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning för att spåra gods

datadelning för analys, funktion i LogTrade, fas 3: spåra

Datadelning för analys

Datadelning, en funktion med många möjligheter i LogTrade, fas 4: analysera

Datadelning