NÄR DU FÖLJER SÄNDNINGEN

Paketen har skickats iväg. Och lastbilarna känns nu som de är en del av ditt varulager: Du kan följa alla försändelser, och informera dina kunder om sändningsnummer, pris och status.

Datadelning - Statuspush

Automatisk avisering

Datadelning för tredjepart

Datadelning för att spåra gods

Datadelning för analys

Datadelning