»Kundunika valideringar«

Öppna dörren till nya last-mile-lösningar

Hur kan leveransservicen bli bättre för dina kunder och mottagare?

Med Kundunika valideringar öppnar du upp för särskilda funktioner. Om du, till exempel, har fysiska butiker kan online-beställningarna leveras till ”din” butik istället för ICA-ombudet bredvid. Har din mottagare ett smart-lås behöver du en särskild validering för att leverera innanför kundens dörr. Och ibland kan du ha ett förhöjt behov av att verifiera att korrekt produktionsnummer eller ordernummer uppges för varje sändning, för att till exempel underlätta fakturaavstämning.

Vilka kundunika valideringar önskar du?

Bokning, funktion LogTrade, fas 2: skicka

Bokning

Integrated Printing – en funktion i LogTrade, fas 2: skicka

Integrated Printing

Automatiskt pris, en funktion i LogTrade, fas 2: skicka

Automatiskt pris

Automatisk konsolidering en funktion i LogTrade, fas 2: skicka

Automatisk konsolidering

Sändningsmall - en funktion i LogTrade, fas 2: skicka

Sändningsmall

Batchimport – en funktion i LogTrade, fas 2: skicka

Batchimport

Farligt gods, en funktion i LogTrade, fas 2: skicka

Farligt gods

Inbound, funktion i LogTrade, fas 2: skicka

Inbound

Direktleverans, funktion i LogTrade, fas 2: skicka

Direktleverans

Webbgränssnitt, för flexibel hantering av transportadministrationen överallt

Webbgränssnitt

App för mobilen, LogTrade från din bakficka, ta TA-systemet med dig överallt

App för mobilen

App för röststyrning, en funktion i LogTrade

App för röststyrning

Utskrift till PDF, en funktion i LogTrade, fas 2: skicka

Utskrift till PDF

Transportörsval, en funktion i LogTrade, fas 2: skicka

Transportörsval