NÄR DU SKAPAR SÄNDNINGEN

Mottagaren aviseras automatiskt, EDI går iväg och fraktetiketterna skrivs ut vid rätt station. Med över 2000 uppdaterade valideringsregler ser systemet till att sändningsinformationen alltid blir rätt.

Bokning

Integrated Printing

Automatiskt pris

Automatisk konsolidering

Sändningsmall

Batchimport

Farligt gods

Kundunika valideringar

Inbound

Direktleverans

Webbgränssnitt

App för mobilen

App för röststyrning

Utskrift till PDF

Transportörsval