»Tidtabell«

När kan leveransen vara framme?

Om det inte framgår när leveransen kan vara framme kan du med hjälp av funktionen Tidtabell fråga LogTrade när försändelsen, som du vill skicka vid ett visst klockslag, beräknas vara framme. LogTrade uppger då dag och ungefärlig tid. Svaret får du omgående.

Prisfråga - en funktion i LogTrade, fas 1: Planera

Prisfråga

Generell bokning, en funktion i LogTrade, fas 1: planera

Generell bokning

Multi-Carrier Freight Checkout, funktion LogTrade, fas 1: Skicka

Multi-Carrier Freight Checkout

Lägg till transportörer, funktion LogTrade, fas 1: Planera

Lägg in transportörer