»Generell bokning«

Hur mycket ska du skicka?

En förberedd transportör är en bättre transportör. Med funktionen Generell bokning kan transportören uppskatta hur mycket lastutrymme och vad för slags transportprodukter som du sannolikt behöver, utan att bokningen är vare sig exakt eller definitiv.

Tidtabell, funktion i LogTrade fas 1: Planera

Tidtabell

Prisfråga - en funktion i LogTrade, fas 1: Planera

Prisfråga

Multi-Carrier Freight Checkout, funktion LogTrade, fas 1: Skicka

Multi-Carrier Freight Checkout

Lägg till transportörer, funktion LogTrade, fas 1: Planera

Lägg in transportörer