»Control Tower«

Ställ frågor till dina leveransflöden

Finns det mönster av återkommande förseningar vid särskilda leveranser? Har du områden dit antalet sändningar ökar under vissa perioder?

Control Tower (CT) lagras all sändningsdata, även transportörernas spårnings-transaktioner. Följ upp kvaliteten på dina leveranser och få goda underlag för kloka beslut.

Vilken information kan du utläsa av all dina sändningar?

Fakturakontroll, funktion i LogTrade, fas 4: analysera

Fakturakontroll

Returhantering, funktion i LogTrade, fas 4: analysera

Returhantering

BRA FÖR EN - BRA FÖR ALLA

LogTrade är länken mellan transportköpare och transportörer. Vi driver på för en friktionsfri relation mellan alla parter i transport- och logistikflödet. Ett arbete vi gör tillsammans med våra partners.

logtrade_transportkopare

Transportköpare

Säg den transportköpare som vill logga in i ett externt system för att hantera sändningar och returer manuellt? Läs istället om dem som valt att jobba i ett system. Hur underbart är ett automatiserat TA-system?

GÅ TILL TRANSPORTKÖPARE
logtrade_transportor

Transportör

Ja, med LogTrade kan du som transportköpare hantera alla transportörer. Men vad tycker transportörerna om TA-system i allmänhet och LogTrade i synnerhet? Hur minimerar vår molnbaserade mjukvara antalet fel?

GÅ TILL TRANSPORTÖR
logtrade_partner

Partner

Våra partners är oumbärliga affärssystemsutvecklare. De uppskattar att vi har en standardiserad och framtidssäker lösning som är plug and play. Och säger: “Inget annat TA-system levererar mer funktionalitet till affärssystemet.”

GÅ TILL PARTNER