ANALYSERA

EFTER LEVERANS
Vad har skickats, hur mycket och till vilka områden? All sändningsinformation lagras i systemet så att du kan överblicka och analysera dina transportflöden. Samt dela information – säkert och kontrollerat – med andra i transportkedjan.