SKICKA

Utskrift till PDF

Skapa elektroniska PDF-dokument

Med funktionen Utskrift till PDF kan LogTrade producera elektroniska PDF-dokument som du kan spara eller skicka till din kund eller leveran­törer i samband med en leverans eller en retur. Du kan även använda funktionen för att exempelvis skicka med en följesedel i ett aviseringsmejl.

utskrifttillpdf