SKICKA

Transportörsval

LogTrade väljer transportörsprodukt – på dina villkor

Med funktionen Transportörsval kan du få LogTrade att automatiskt välja transportör och transportörsprodukt baserat på dina villkor. Du bestämmer själv vilka villkor som gäller och när dom ska träda i kraft. Det  betyder att du kan ”lägga in” ett trans­portörsavtal och låta LogTrade välja rätt produkt utifrån förutsättningarna i avtalet.

transportorsval