PLANERA

Tidtabell

När kan leveransen vara framme?

Om det inte framgår när leveransen kan vara framme kan du med hjälp av funktionen Tidtabell fråga LogTrade när försändelsen, som du vill skicka vid ett visst klockslag, beräknas vara framme. LogTrade uppger då dag och ungefärlig tid. Svaret får du omgående.

tidtabell