PLANERA

Lägg in transportörer

Lägg in olika transportörer

Utöver de transportörer som ingår i ditt grundabonnemang kan du lägga till fler transportörer. Välj från en lista av fördefinierade transportörer eller lägg in en helt egen transportör. Med LogTrade kan du använda en eller flera transportörer. Det finns inga begränsningar.

Vilka transportörer som alltid ingår i ditt grundabonnemang beror på vilket land, eller vilka länder, som du vill skicka sändningar ifrån.

laggtilltransportorer