SKICKA

Kundunika valideringar

Öppna dörren till nya last-mile-lösningar

Hur kan leveransservicen bli bättre för dina kunder och mottagare?

Med Kundunika valideringar öppnar du upp för särskilda funktioner. Om du, till exempel, har fysiska butiker kan online-beställningarna leveras till ”din” butik istället för ICA-ombudet bredvid. Har din mottagare ett smart-lås behöver du en särskild validering för att leverera innanför kundens dörr. Och ibland kan du ha ett förhöjt behov av att verifiera att korrekt produktionsnummer eller ordernummer uppges för varje sändning, för att till exempel underlätta fakturaavstämning.

Vilka kundunika valideringar önskar du?

kundunikavalideringar