PLANERA

Generell bokning

Hur mycket ska du skicka?

En förberedd transportör är en bättre transportör. Med funktionen Generell bokning kan transportören uppskatta hur mycket lastutrymme och vad för slags transportprodukter som du sannolikt behöver, utan att bokningen är vare sig exakt eller definitiv.

generellbokning