SKICKA

Farligt gods

Säkra hanteringen av farligt gods

Fler och fler produkter klassas som farligt gods. Det beror bland annat på att många produkter idag innehåller batterier.

Att farligt gods hanteras på ett säkert och effektivt sätt är viktigt. Därför har LogTrade stöd för Farligt gods. Det betyder att systemet följer transportörens instruktioner per produkt, och ser till att rätt information överförs elektronsikt, och att informationen finns med på fraktsedel och etikett.

farligtgods