SKICKA

Automatisk konsolidering

Slå ihop flera sändningar

Får du in olika beställningar som ska till samma mottagare löpande under dagen? Slå ihop dem till en sändning allteftersom de skapas.

Funktionen Automatisk konsolidering kan inte bara pressa ned transportkostnaderna eftersom de ihopslagna sändningarna samlastas, med den här funktionen slipper du också det enorma merarbete som uppstår när du tvingas sortera och konsolidera manuellt.

automatiskkonsolidering