»Transport Management System – TMS«

Ett transportledningssystem (TMS) är en del av supply chain management avseende transportverksamhet och kan ingå i ett företags resursplaneringssystem.

En TMS brukar “sitta” mellan en ERP- eller äldre orderbehandlings- och lager & distributionsmodul. Ett typiskt scenario skulle inkludera både inkommande (inköp) och utgående (frakt) order som ska utvärderas av TMS Planning Module som erbjuder användaren olika förslag till routing-lösningar. Dessa lösningar utvärderas av användaren för rimlighet och vidarebefordras till transportmodulens analysmodul för att välja bästa läget och minsta prisleverantör. När den bästa leverantören väljs, genererar lösningen vanligtvis elektronisk lastutbud  för att utföra den optimerade försändelsen med den valda transportören och senare för att stödja fraktrevision och betalning (avvecklingsprocess). Länkar tillbaka till ERP-system (efter beställningar förvandlas till optimala leveranser).

Tredjepartslogistik – 3PL

Inventory Management Software

Warehouse Management System (WMS)

Point of Sale System – POS

Enterprise Resource Planning (ERP) Software

TA system

RFID

Track and Trace

CPFR

Buffertlager

ADR