Den uppkopplade pallen. Den uppkopplade logistiken. Ericsson, LogTrade

Vad är en uppkopplad pall?

En Europapall är genial i sin enkelhet. För att den är ett billigt och standardiserat föremål som platsar överallt i leveranskedjan. Om du ger pallen en unik identitet i ett informationsnätverk för logistik där alla kan prata med alla – får du en liten logistikhubb.

Den uppkopplade pallen vi använder i demonstrationerna levereras och tillverkas av Nefab. Det Nefab har gjort för att få den uppkopplad är två saker.

  1. Satt på en QR-kod som bär pallens unika identitet.
  2. Satt på en bluetooth-hub under pallen som kan läsa av de föremål som läggs i pallen, förutsatt att föremålen är taggade med en liten sändare.

Nummer två är sekundärt i nuläget. Istället är det QR-koden eller snarare den unika identiteten som finns i koden som förändrar allting vi vet om logistik idag. Det är den som gör pallen spårbar och synlig på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det vill säga synlig för alla som vill och får.

Den unika identiteten kan nämligen förstås och "kommas åt av alla i hela världen. Det beror på tre saker.

  1. Att den unika identiteten är en del av Ericssons globala standard för logistik – Internet of Logistics – IoL.
  2. Att IoL är en öppen standard tillgänglig genom Ericssons Connected Logistics Cloud – CLC.
  3. Att LogTrade ger åtkomst till CLC.

Pallen har fått ett språk

Det som gör pallen så magisk är alltså att den har fått ett internet att åka runt i och att du med LogTrade kan börja använda den. I nätverket finns levande information om pallen, som var den är, ska eller har i sig. Nätverket är öppet, det vill säga tillgängligt för alla i leveranskedjan, lite som internet för gemene man är tillgängligt för dig och mig via en webbläsare.

... förändrar allting vi vet om logistik idag

Det spelar alltså ingen roll om du kör runt med pallen som chaufför i en DB Schenker-lastbil eller står i ett parkeringsgarage med en pall vid din sida, eller om du försöker cykla med grejer till eller från den. Har du bara en app för att scanna QR-koden, och rätten att nå den, kan du prata med den. Exempelvis säga åt den att den ska vara en omlastningsplats eller ett rörligt lager som anpassar sig efter dina mottagare behov.

Nu har paketen fått internet – ett internet för logistik.

Hittills har alltså alla paket, pallar och andra föremål och aktörer inom logistiken INTE haft något enhetligt språk, utan alla har pratat med varandra på en mängd olika sätt och språk. Nu har paketen fått internet – ett internet för logistik.

Läs också: Därför har Amazon inte knäckt den logistiska koden

Det stora är alltså inte att pallen blir eller är en IoT-enhet, även om det givetvis, i förlängningen, öppnar upp för en ännu enklare hantering och spårbarhet. Läs exempelvis mer om Nefabs tjänster här. Det riktigt fina är att pallen har fått ett språk som alla kan prata. Därför kan den säga hej till dig. Och du kan säga hej till den. Det är smart.

Hur hänger CLC ihop med IoL?

Ericssons globala standard för Logistik, Internet of Logistics (IoL), ger alla paket, varor, transportörer och platser ett gemensamt språk och kommunikationsnätverk. IoL finns i och blir användbar genom Ericssons semantiska moln för IoL, som heter Connected Logistics Cloud (CLC). CLC:s portal kan du kika på här (kräver inloggning).

Bluetooth-hubben

Bluetooth-hubben gör pallen till en IoT-enhet. Det vill säga en Internet of things-device. Hubben är en sensor. I takt med att Ericsson IoT-nätverk, exempelvis basstationerna för Narrow Band i G4 standarden, byggs ut kommer pallens förmåga att ”själva berätta” bli frikopplad från behovet av att någon scannar QR-koden på den vid start och mål samt scannar det som plockas ur eller i den. Det beror bland annat på att sensorerna eller taggarna kan göras riktigt små och energisnåla med exempelvis batteritider på 20 år. Nyttan med sensorer är dock bredare än att automatiskt uppge vad som är i pallen och vad som tagits ur den. En senor kan exempelvis berätta om föremålets, till exempel pallens temperatur, luftfuktighet, eller om den fått en stöt.

Läs också: Så här kommer jag igång med Pallen