NCC och Den uppkopplade pallen

DEN UPPKOPPLADE BYGGPLATSEN

Var är dörrarna, när kommer fasadelementen? Att få total kontroll och överblick på materialflödena till, från och på en byggarbetsplats är ett logistisk drömscenario som nu kan uppnås.

Exakt hur stora effektivitetsvinsterna kan bli av att nyttja Ericssons Connected Logistics Cloud via LogTrades system för leveranshantering vet man ännu inte. Det är något utvärderingen av NCC:s test kommer att visa.

– Men potentialen är mycket stor. Hela byggbranschen befinner sig på en låg grad när det gäller logistik. Idag är det mycket fotarbete om du ska ha koll på materialet, säger Henrik Hyll, utvecklingschef på NCC, och förklarar att det blir en hel del spring på byggarbetsplatsen för att hitta det man behöver.

Eftersom en byggarbetsplats är en tillfällig lokalitet och materialet som redan har levererats dessutom måste ligga under presenningar för att skyddas från väder och vind är det både svårt att ha koll på när rätt material kommer från terminal eller leverantör och att hitta det som behövs när det behövs. Därför ser arbetsledningen i testprojektet fram emot den nya tekniken.

NCC TESTAR DEN UPPKOPPLADE PALLEN

Byggplats: Sergelhuset i centrala Stockholm, Sverige.
När: Januari och mars 2019. Januari för fasadelement och mars för dörrar.
Hur: NCC taggar upp det utvalda byggmaterialet och behållarna med en URI-kod. I nuläget innebär det att den är inbäddad i en QR-kod och att själva behållaren, det vill säga pallen, har en IoT-sändare. Platschef och arbetsledare på Sergelhuset kommer att kunna se och följa sändningarna. När de sedan ska använda byggdelarna scannar de komponenterna, dels när de plockar upp dem och dels när de har monterat dem. På så vis vet ”alla” hur mycket material som finns kvar i pallen och när varje element är monterad och var den är monterad. Det ger full visibilitet och total överblick.
Mål: En kostnadseffektivare byggprocess men också en framtid där just-in-time-leveranser kan bli en självklar och integrerad del av den logistiska värdekedjan även inom byggbranschen.
Framtiden: När Ericsson byggt ut basstationer för nätverket som bär hela tekniken, det vill säga Narrow Band-tekniken, och IoT-enheterna har krympt i storlek och ökat batteritiden till flera år kan varje byggkomponent bli uppkopplad – inte bara pallen eller behållaren. Samtidigt elimineras behovet att fysiskt scanna materialet.

Kommer ni använda en klassisk Europapall?
- Nej, fasadelementen och dörrarna får inte plats i en sådan. Vi kommer istället att använda lite större behållare. Men tekniken bakom är den samma, säger Henrik Hyll.