NORDISK E-HANDEL

KOMPLETTA PLATTFORMAR FÖR WEBBUTIKER

Allt fler köper allt mer på nätet. Faktum är att den andel av Sveriges ekonomi som drivs av Internet växer med tio procent per år. Nordisk E-handels förmåga att skapa, förpacka och sälja kompletta plattformar för webbutiker har gjort företaget till en snabbväxare. Lösningen inom frakt och logistik heter LogTrade 2.0.

För sju år sedan köpte Runar Wahlgren och hans kollega Leif Lindberg ett företag som arbetade med e-handelsplattformar. Vid den här tidpunkten var e-handeln på väg in i en andra våg efter dotcom-kraschen vid millennieskiftet.

– Vårt mål var att automatisera och paketera produkten så mycket som möjligt – och sälja den till ett slagkraftigt pris, säger Runar Wahlgren, Nordisk E-handels vd.

Vid starten hade Nordisk E-handel ett trettiotal kunder.

– Arton månader senare hade vi 700. Och idag är antalet uppe i 1 200.

 

Från pris till kundnytta

Nordisk E-handels framgångar är ett exempel på den snabba tillväxt som näthandeln har haft under de senaste åren.

– Idag är allt och alla på nätet – från internationella bolag till lokala aktörer. I Sverige finns 12 000–20 000 företag med webbutiker, säger Runar Wahlgren.

I e-handelns barndom handlade det mesta om priset. Idag är slagkraftiga priser en självklarhet. Fokus ligger istället på att erbjuda tjänster och lösningar som ger kunderna mervärden. Även Nordisk E-handels produkter bygger på denna filosofi.

– Med vårt baspaket får kunderna tillgång till tolv färdiga moduler som behövs för att driva en webbutik på ett effektivt sätt – från sortiment och prishantering till frakt och logistik. Dessutom erbjuder vi ett Premiumpaket för digitala affärer. Betalningen för tjänsterna sker i form av en startavgift och en månadsavgift.

 

Sparar tid och pengar

Ett annat mervärde som Nordisk E-handel erbjuder kunderna är LogTrade 2.0. TA-systemet är inbyggt i företagets Baspaket under namnet NEHTA, Nordisk E-handel Transportadminstration.

– Tidigare hade vi tre olika system för transportadministration, men för ett år sedan bestämde vi oss för att förenkla för kunderna.

Den största fördelen med att LogTrade 2.0 är inbyggd i Baspaketet är att Nordisk E-handels kunder sparar tid och pengar.

– Idag talas det mycket om tid per försändelse. Genom att minska den tid som läggs på varje order går det att spara pengar, säger Runar Wahlgren.

I andra e-handelsplattformar måste kunden hantera två olika system när det gäller frakt och logistik. Uppgifter ska exporteras från det ena systemet till det andra för att sedan jämföras och kontrolleras.

– Allt detta slipper våra kunder. De använder ett enda system, eftersom all transportadministration sker via vår plattform. Tidsbesparingen är cirka fem minuter per order.

 

Inbyggt mervärde

Nordisk E-handel hanterar även support inom transportadministration.

– Vi kan svara på de vanligaste frågorna. Behövs det specialistkunskaper är LogTrades support en resurs.

En förutsättning för bra inbyggda lösningar är att samarbetet mellan leverantör och partner fungerar på ett smidigt sätt.

– LogTrade är ett innovativt och flexibelt företag. Jag uppskattar särskilt lyhördheten inför våra önskemål.

Vad innebär samarbetet med LogTrade för Nordisk E-handels kunder?

– Vår lösning automatiserar och effektiviserar kundernas hantering och flöden. LogTrade 2.0 är en viktig del av det mervärde vi erbjuder, säger Runar Wahlgren.

Nordisk E-handel på femton sekunder

Nordisk E-handel erbjuder en komplett plattform för webbutiker. På kundlistan finns Granit, Storstockholms Lokaltrafik (SL), Securitas, Höganäs, Falck Secure och omkring 1 200 andra företag. Dagens Industri utsåg nyligen Nordisk E-handel till Gasellföretag. Omsättningsökningen under mätperioden var 236 procent. Nordisk E-handel finns i Malmö, Göteborg, Oslo och Stockholm. Företaget har byggt in LogTrade 2.0 i sitt Baspaket under det egna varumärket NEHTA, Nordisk E-handel Transportadministration.