PLANNJA STEINWALLS

HÖGTRYCK HOS PLÅTSPECIALIST

– Behovet av nya bostäder är gigantiskt i Sverige och det byggs allt mer. Vårt mål är att ha fördubblat omsättningen 2018. Det säger Stefan Persson, lageransvarig på Plannja Steinwalls.

Plannja Steinwalls startade 1948 i Landsbro, som ligger femton kilometer väster om Vetlanda.

– Grundaren Börje Steinwall kontaktade Borohus och Myresjöhus och föreslog ett samarbete. På den vägen är det. Sedan 2007 ingår vi i Plannjagruppen.

Plannja Steinwalls erbjuder kompletta lösningar i tunnplåt – från takgenomföringar till bostadsventilation.

– Vi levererar till 140 småhustillverkare i Sverige. På kundlistan finns även hustillverkare i Norge.

 

Kundanpassade lösningar

Efter finanskrisen var det kämpigt för många företag – inte minst inom hustillverkning.

– Men sedan 2014 har vi fullt upp, säger Stefan Persson.

För att möta den stora efterfrågan har Plannja satsat 45 miljoner kronor i Landsbroanläggningen – företagets produktions- och logistikcentrum för småhusindustrin.

– Vi investerade i en helautomatisk klipp- och stansmaskin och byggde ut lagret med 2 000 kvadratmeter. Det finns även lokaler för utbildning samt visning av våra produkter.

En av Plannja Steinwalls största konkurrensfördelar är förmågan att utveckla kundanpassade lösningar i tunnplåt.

– Det mesta vi producerar är både kundunikt och objektunikt.

Och oftast är det bråttom. Plannja Steinwalls har i genomsnitt tio dagar på sig att tillverka och leverera en beställning.
Just in time för oss är att våra produkter kommer fram samtidigt som övriga husdelar levereras till platsen.

 

LogTrade 2.0 kapar kostnader

För tre år sedan bytte Plannja Steinwalls system för transportadministration. Valet föll på LogTrade 2.0.– Det har minskat våra kostnader inom logistikadministration med 30–40 procent.

Tidigare la Stefan Persson ner fem timmars arbete per dag på konsolidering av transporter, i form av manuell hantering och telefonsamtal. Idag tar motsvarande arbete 1,5 timme. Det är möjligt tack vare funktionen Automatisk konsolidering i LogTrade 2.0.

– Den innebär att systemet slår ihop sändningar som under en dag skickas till samma mottagare med respektive transportör och tjänst. Det är bara för mig att kontrollera och godkänna.

Stefan Persson uppskattar även det effektiva flödet från beställning till leverans.

– Numera sätter vi etiketter på godset direkt. Tidigare fick vi skapa etiketterna i efterhand.

En annan fördel med LogTrade 2.0 är den inbyggda postnummerservicen.

– Postnumret måste vara korrekt för att bokningen ska kunna slutföras. Det är en inbyggd kvalitetskontroll som vi har mycket nytta av.

Plannja Steinwalls på 15 sekunder

Plannja Steinwalls levererar kompletta lösningar i tunnplåt inom takgenomföringar, takavvattning, plåtprofiler och bostadsventilation. Kunderna är småhustillverkare i Sverige och Norge. Plannja Steinwalls finns i småländska Landsbro, har cirka 75 anställda och omsätter omkring 150 miljoner kronor. Företaget ingår i Plannja, som är en del av Ruukki Construction. LogTrade 2.0 är inbyggt i Plannja Steinwalls affärssystem Pyramid. För mer information, besök gärna plannja.se.