LANTMÄNNEN ASPEN

DRIVMEDLET SOM ÄR BRA FÖR MÄNNISKA, MASKIN OCH MILJÖ

Ett bränsle som är 99 procent renare än vanlig bensin, sett till mängden farliga kolväten. Det blev resultatet av ingenjören Roland Elmängs snilleblixt i slutet av 1980-talet. Idag säljer Lantmännen Aspen alkylatbensin i 23 länder. Och allt började med en tidningsartikel om skogsarbetarnas dåliga arbetsmiljö.

Roland Elmäng hade lång erfarenhet från petroleumindustrin och som bränsleexpert inom Volvo.

– En dag läste han en tidningsartikel om skogsarbetare som stod hela dagarna i ångorna från sina motorsågar. Det här var ett stort arbetsmiljöproblem för 25 år sedan, säger Claes Alin, vd för Lantmännen Aspen.

Då fick Roland Elmäng en idé. Han kom ihåg ett förädlat bränsle som togs fram till Flygvapnet under andra världskriget.

– Det skedde genom att ta tillvara och omvandla gas från raffinaderier genom en teknik som kallas alkylering.

Med alkylat som huvudkomponent utvecklade Roland Elmäng alkylatbensin – ett specialbränsle för motorsågar.

Till skillnad från vanlig bensin innehåller alkylatbensin varken bensen, bly, svavel eller andra farliga ämnen.

– Därmed är den ett utmärkt drivmedel för allt från motorsågar, grästrimmers och jordfräsar till utombordare, elverk och motorcyklar, säger Claes Alin.

 

Utpräglat säkerhetstänkande 

Högsäsongen för Lantmännen Aspens produkter är mellan maj och september.

– Under denna period kör vi tvåskift i produktionen för att tillgodose efterfrågan.

En stor utmaning för Lantmännen Aspen finns inom transporter och logistik. Alkylatbensin räknas som farligt gods på grund av brandfaran, vilket innebär rigorösa regler kring hur produkten får hanteras.

– Säkerhetstänkandet präglar hela transportkedjan, i form av utbildning, dokumentation, märkning, lagerlösningar, brandskåp, lastsäkring och så vidare.

Logistikavdelningen på Lantmännen Aspen har använt LogTrade 2.0 i flera år.

– Men det var först när vi bytte affärssystem som vi byggde in TA-systemet.

 

Återkoppling via affärssystemet

En av de största fördelarna med LogTrade 2.0 är, enligt Claes Alin, att systemet är lättarbetat.

– Att ha ett enda TA-system för alla transportörer vi använder är en stor fördel. Vår logistikavdelning uppskattar också den inbyggda kontrollen av postnummer.

Innan Lantmännen Aspen började använda LogTrade 2.0 hände det att sändningar fastnade på terminaler på grund av felaktiga postnummer.

– Men nu får vi återkoppling direkt via affärssystemet om postnumret är felaktigt. Och för att etiketten ska kunna skrivas ut krävs det att användaren rättar till postnumret.

Lantmännen Aspen är världsledande inom utveckling och anpassning av specialanpassade drivmedel.

– Hela 99 procent av vår verksamhet är kopplad till alkylatbensin. Vi är experter på detta bränsle och dess användningsområden. Denna fokusering är vår största konkurrensfördel, säger Claes Alin.

Lantmännen Aspen på femton sekund

Lantmännen Aspen erbjuder drivmedel som är bra för människa, maskin och miljö. Alkylatbensinen säljs i 23 länder och används bland annat som bränsle till motorsågar och motorcyklar. Lantmännen Aspen har ett 50-tal anställda och omsätter 485 miljoner kronor (2013). Företaget använder LogTrade 2.0 som en inbyggd del av Microsoft AX. Mer information om Lantmännen Aspen finns på www.aspen.se.