Warehouse Management System (WMS)

Översätt ofta till Lagerstyrningssystem (WMS) vilket är en programvara som stöder den dagliga driften i lageret. Det styr rörelsen och lagringen av varor och behandlar de därmed sammanhängande transaktionerna som kan inkludera mottagning, spårning av lagernivåer, plockning, packning och frakt.