Tredjepartslogistik – 3PL

En 3PL (tredjepartslogistik) är en leverantör av outsourcade logistiktjänster. Logistiktjänster omfattar allt som handlar om att hantera hur resurserna flyttas till de områden där de är skyldiga. Termen kommer från militären.

I affärer har 3PL en bred mening som kan tillämpas på alla servicekontrakt som innebär att lagra eller sända saker. En 3PL-tjänst kan vara en enda tjänst, t.ex. transport eller lagerlagring, eller det kan vara ett systemövergripande paket av tjänster som kan hantera hela försörjningskedjan.

Termen 3PL var ursprungligen tänkt att skilja logistikföretagare som använde Internet för att förbättra sina tjänster från dem som inte gjorde det.